• HƯỚNG NGHIỆP CÙNG CỰU HỌC SINH ĐẾN TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU CỦA CẢ NƯỚC "GENZ CHỌN NGHỀ - HIỂU ĐÚNG - CHỌN TRÚNG"

HƯỚNG NGHIỆP CÙNG CỰU HỌC SINH ĐẾN TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU CỦA CẢ NƯỚC 'GENZ CHỌN NGHỀ - HIỂU ĐÚNG - CHỌN TRÚNG'

Quay lại
5/24/2024 11:02:40 AM

Hình ảnh

5/24/2024 11:02:40 AM
Chương trình nhm cung cp thông tin, kiến thc, kinh nghim ôn thi Tt nghip, Đại hc và la chn ngành, ngh tương lai cho các em hc sinh và truyn cm hng để các em t tin chun b tt hành trang vào Đại hc t các chia s ca nhng cu hc sinh đến t nhng trường ĐẠI HC TOP ĐẦU CA C NƯỚC.
1.Trn Văn Khương, c nhân ngành Lut - Chuyên ngành Kim sát - ĐẠI HC KIM SÁT HÀ NI.
2.Nguyn Anh Thư, SV năm 4 chuyên ngành Răng hàm mt - ĐẠI HC Y DƯỢC HU.
3.Nguyn Th Vân Anh, SV năm 3 chuyên ngành Truyn thông Quc tế - HC VIN NGOI GIAO.
4.Nguyn Vĩnh Đăng Khôi, SV năm 2 chuyên ngành Kinh tếđối ngoi - ĐẠI HC NGOI THƯƠNG.
5.Hà Lê Trường Thành, SV năm 2 chuyên ngành Y Đa khoa - ĐẠI HC Y DƯỢC TP. HCM.
6.Võ Th Minh Phương, SV năm 1 chuyên ngành Khoa hc máy tính – ĐẠI HC BÁCH KHOA TP. HCM.
Chương trình hướng nghip cùng cu hc sinh "Genz Chn Ngh - Hiu Đúng - Chn Trúng" ha hn s mang đến cho hc sinh THPT nhng thông tin quý giá để chun b tt nht cho hành trình kiến to tương lai.
 
Các thông tin khác

Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY
Số 01 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: Văn phòng (0262)3 67 85 85  - Kế toán (0262)3.678.111

Email: victoryschoolbmt@gmail.com
Facebook: facebook.com/victoryschoolbmt

GEO: 10.7763175, 106.6043947
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY
Work:
victoryschoolbmt@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: +84 5003 67 86 86
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY. TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY chuyên bán các loại máy dệt kim tròn
Số 01 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
victoryschoolbmt@gmail.com
Điện thoại: +84 5003 67 86 86 T2-T7 8am - 5:30pm TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY. VND200000 - VND500000

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY