Giới thiệu

8/10/2018 7:06:45 AM

BỘ MÁY QUẢN LÝ

BAN GIÁM HIỆU

 

 

    Hiệu trưởng: Nguyễn Hoa Nam

    Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Tiểu học, THCS và THPT

    Điện thoại: (0262)3.678.383

    Email: nguyentrai0857@gmail.com 

 

 

 

 

  

  

Phó Hiệu trưởng: Mai Dường Thế Huy

Lĩnh vực phụ trách: Tiểu học, Truyền thông

Điện thoại: 0946 301 958

Email: maihuy39@gmail.com

 

  

 

 

 

 

  

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Phát

Lĩnh vực phụ trách: THCS & THPT, Khảo thí

Điện thoại: 0989 394 010

Email: minhphatk10@gmail.cpm

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY
Số 01 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: Văn phòng (0262)3 67 85 85  - Kế toán (0262)3.678.111

Email: victoryschoolbmt@gmail.com
Facebook: facebook.com/victoryschoolbmt

GEO: 10.7763175, 106.6043947
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY
Work:
victoryschoolbmt@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: +84 5003 67 86 86
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY. TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY chuyên bán các loại máy dệt kim tròn
Số 01 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
victoryschoolbmt@gmail.com
Điện thoại: +84 5003 67 86 86 T2-T7 8am - 5:30pm TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY. VND200000 - VND500000

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY