GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

 

1. Chương trình chính khóa:

Thực hiện theo chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được nhà trường tối ưu hóa. Đối với các bộ môn Toán và Tiếng Việt sẽ bổ sung thêm các tiết học tăng cường nhằm nâng cao chất lượng. Tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh theo yêu cầu chương trình phổ thông mới.

      2. Chương trình tiếng Anh

      2.1 Hệ chuẩn Victory: Lộ trình Dạy và Học tiếng Anh chất lượng cao

ü Sĩ số học sinh: 30-34 học sinh/lớp.

ü Phòng học, trang thiết bị đạt chuẩn.

ü Phân phối 10 tiết tiếng Anh/tuần (Trong đó 3-4 tiết với GVNN)

ü Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp thông qua các chuyên đề, chương trình tích hợp và hoạt động STEM theo phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ - Content and Language Integrated Learning CLIL.

ü Sử dụng Giáo trình của Cambridge International;

ü Chuẩn đầu ra: Cambridge English: Young Learners (YLE).

        2.2 Hệ Quốc tế Cambridge: Lộ trình Dạy và Học tiếng Anh Quốc tế

ü Sĩ số học sinh: 20-25 học sinh/lớp.

ü Phòng học, trang thiết phù hợp đáp ứng yêu cầu học tập.

ü Phân phối 14 tiết tiếng Anh/tuần (Trong đó 8 tiết với GVNN)

ü Giảng dạy chương trình Toán, Tiếng Anh và Khoa học theo chương trình Cambridge;

ü Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp nâng cao, các hoạt động STEM, Kỹ năng sống và trải nghiệm sáng tạo;

ü Sử dụng Giáo trình của Cambridge International và giảng dạy theo chuyên đề;

ü Chuẩn đầu ra: Học sinh sẽ tham dự kì thi Cambridge Primary Checkpoint của Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE).

 

 

Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY
Số 01 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: Văn phòng (0262)3 67 85 85  - Kế toán (0262)3.678.111

Email: victoryschoolbmt@gmail.com
Facebook: facebook.com/victoryschoolbmt

GEO: 10.7763175, 106.6043947
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY
Work:
victoryschoolbmt@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: +84 5003 67 86 86
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY. TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY chuyên bán các loại máy dệt kim tròn
Số 01 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
victoryschoolbmt@gmail.com
Điện thoại: +84 5003 67 86 86 T2-T7 8am - 5:30pm TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY. VND200000 - VND500000

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY